ÖNEMLİ  LİNKLER

BAKANLIKLAR ve BAĞLI BİRİMLER


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
T.C. Cumhurbaşkanlığı
T.C. Başbakanlık
     Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü
     Devlet Planlama Teşkilat Müsteşarlığı
     Devlet İstatistik Enstitüsü
     Dış Ticaret Müsteşarlığı
     Gümrük Müsteşarlığı
     Hazine Müsteşarlığı
          Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
     Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)
     Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
     Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
     Spor Eğitimi Sağlık ve Araştırma Merkezi (SESAM)
     Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
           Avcılar Tapu Sicil Müdürlüğü
     Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKI)
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
     Deprem Araştırma Dairesi
     Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
T.C. Çevre Bakanlığı
     İzmir Çevre İl Müdürlüğü
T.C. Dışişleri Bakanlığı
     T.C. Canberra Büyükelçiliği
     T.C. Kopenhag Büyükelçiliği
     T.C. Washington D.C. Büyükelçiliği
     Zürih Türkiye Baş Konsolosluğu
T.C. Devlet Bakanlığı
     Diyanet İşleri Başkanlığı
     Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
     İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB)
     Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
     Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
          Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü
          Bilim Teknik Dergisi
          Marmara Araştırma Merkezi (MAM)
          MAM Yer Bilimleri Bölümü
          MAM GMBAE-MOLIM
          MAM HEMOGLOBIN
          TÜBİTAK Ulusal Biyoinformatik Odak Noktası (UBON)
          TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi (TUG)
          TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)
          Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
          Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Anaplan Proje Ofisi (TUENA)
          Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
     Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)
     Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
     Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
     Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)
          Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
     Türkiye Demir Çelik İşletmeleri
     Türkiye Elektrik Anonim Şirketi (TEAŞ)
     Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ)
     Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
T.C. İçişleri Bakanlığı
     Emniyet Genel Müdürlüğü
     Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
     Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
T.C. Kültür Bakanlığı
     Devlet Tiyatroları
          İstanbul Devlet Tiyatrosu
     İzmir Devlet Senfoni Orkestrası
     Milli Kütüphane
     Türk Dil Kurumu
     Türk Tarih Kurumu
T.C. Maliye Bakanlığı
     Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
T.C. Milli Savunma Bakanlığı
     Asker Alma Daire Başkanlığı (ASAL)
T.C. Orman Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
     Ankara Numune Hastanesi
     Ankara Sağlık Müdürlüğü
     İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
     Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
     KOSGEB Ana Sunucusu
          Ankara Dökümhane Geliştirme İhtisas Merkez Müdürlüğü
          Avrupa Bilgi Merkezi
          Ağaç İşleri İhtisas Merkez Müdürlüğü
          ODTÜ - KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
     Hayvan Sağlığı Enformasyon Sistemi
     Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
T.C. Turizm Bakanlığı
     TURBAN
T.C. Ulaştırma Bakanlığı
     Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMI)
          Atatürk Havalimanı
     İnternet Üst Kurulu
     Karayolları Genel Müdürlüğü
     Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
     Telsiz Genel Müdürlüğü
     Türk Telekom (TT)

K.K.T.C. Bilgi Sistemi
K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI


Bağkur Genel Müdürlüğü
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN)
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)

BANKALAR


T.C. Eximbank
T.C. Merkez Bankası
AkBank
Bank Ekspres
CitiBank
DemirBank
Dış Bank
Emlak Bankası
EGS Bank
ES Bank
ETI Bank
Finans Bank
Garanti Bankası
Halk Bank
İktisat Bankası
Inter Bank
İş Bankası
Kent Bank
Koç Bank
Pamuk Bank
Park Bank
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
Türk Eximbank
Turkish Bank
Sümerbank
Vakıf Bank
Yapı Kredi Bankası
YaşarBank
Ziraat Bankası


BELEDİYELER


Adapazarı Büyükşehir Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi
     ASKİ Genel Müdürlüğü
     EGO Genel Müdürlüğü
Bakırköy Belediyesi
Beykoz Belediyesi
Beypazarı Belediyesi
Çiğli Belediyesi
Çorum Belediyesi
Foça Belediyesi
Gölcük Belediyesi
Güzelyalı Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
     İETT Genel Müdürlüğü
     İSKİ Genel Müdürlüğü
     Mesken ve Gecekondu İşleri Müdürlüğü
İzmir Büyükşehir Belediyesi
İzmit Büyükşehir Belediyesi
Kağıthane Belediyesi
Kadıköy Belediyesi
Kapadokya/Cappadocia
Konak Belediyesi
Konya Belediyesi
Malatya Belediyesi
Pendik Belediyesi
Trabzon Belediyesi

Üniversiteler (.edu)


Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çağ Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Deniz Harp Okulu
Dicle Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Haliç Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Hava Harp Okulu
Işık Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kadir Has Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kara Harp Okulu
Karadaniz Teknik Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Nigde Üniversitesi
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Osman Gazi Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Polis Akademisi
Sabancı Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selcuk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Uluslararası Amerikan Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

DİĞER


Anadolu Ajansı
Anıtkabir
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (BSEC)
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
TEKEL
Türk Standardları Enstitüsü (TSE)
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT)
Türkiye'nin Sesi Radyosu
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

Televizyonlar
Atv
Bayrak RTV
Cine5
Genç TV
Kanal 6
Kanal D
Kral TV
Ntv
Star TV
SDÜ RTV
Show TV
TRT

Gazeteler
Akşam Gazetesi
Cumhuriyet Gazetesi
Dünya Gazetesi
Fanatik Gazetesi
Hürriyet Gazetesi
Milliyet Gazetesi
Radikal Gazetesi
Resmi Gazete
Sabah Gazetesi
Turkish Daily News
Türkiye Gazetesi
Yeni Asır Gazetesi
Yeni Asya Gazetesi
Yeni Yüzyıl Gazetesi
Zaman Gazetesi

Dergiler
.net Dergisi
Aksiyon Dergisi
Aktüel Dergisi
Alem Dergisi
Atlas Dergisi
Bilim Teknik Dergisi
BT Haber Dergisi
Byte Dergisi
Chip Dergisi
Computer World Dergisi
Ekonomik Trend Dergisi
Marketing Türkiye Dergisi
MediaCat Dergisi
Nokta Dergisi
Para Dergisi
PC World Dergisi
PC Magazin Dergisi
Popüler Bilim Dergisi
Takip Dergisi
Tiyatro Dergisi

Size daha iyi hizmet sunabilmemiz için LÜTFEN çalışmayan linkleri bize bildirin

replica hermes handbags, celine handbags, replica louis vuitton handbags, canada goose outlet toronto, Replica Canada goose jackets Canada Goose citadel Canada Goose vest louis vuitton wallets Doudoune Moncler replica chanel 2015 woolrich moncler male birkin hermes handabgs celine trapeze bags prada outlet canada goose Coats sale celine bags outlet canada goose jacket prada bags outlet hermes kelly replica trong>Canada Goose sale Kijiji